Wzrost wydatków budżetowych

Ostatnie lata upłynęły praktycznie w całej Unii Europejskiej oraz strukturach NATO, na sprawdzaniu i analizowaniu najróżniejszych metod i procedur działania oraz postępowania na wypadek różnych scenariuszy. Tak ogromne i międzynarodowe organizacje, składające się z członków o różnych interesach, dyplomacji i

Read more

Dbanie o bezpieczeństwo państwa

Głównymi zadaniami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, stawianymi mu przez samą Konstytucję RP, jest bez wątpienia przewodzenie siłami zbrojnymi. Oczywiście Prezydent sam z siebie nie jest w stanie decydować chociażby o poziomie finansowania wojsk z budżetu państwa, ale może bardzo skutecznie wpływać

Read more

Poszukiwanie nowej strategii

Ostatnie lata pod względem bezpieczeństwa i globalnych oraz regionalnych zagrożeń, przyniosły wiele nowych tematów, z którymi zmierzyć musi się przede wszystkim Europa. Unia Europejska jako całość przez długie lata nie musiała obawiać się o swoją spójność czy bezpieczeństwo i tematy

Read more

Zagrożenia regionalnego bezpieczeństwa

W ostatniej kampanii prezydenckiej w Polsce temat bezpieczeństwa narodowego mniej lub bardziej przewidywalnie, stał się jednym z czołowych tematów dyskusji. Pomijając kwestię tego, czy same zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa były rozpatrywane merytorycznie, czy populistycznie, warto dostrzec, że

Read more