Na wschód od nas

W związku z trwającym od pewnego czasu kryzysem na Ukrainie należy sobie postawić wiele pytań. Polska poparła chęć wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jednocześnie kierując ten kraj w stronę zachodu. To nie spodobało się władzom na Kremlu traktującym Ukrainę jako

Read more

Zagrożenia regionalnego bezpieczeństwa

W ostatniej kampanii prezydenckiej w Polsce temat bezpieczeństwa narodowego mniej lub bardziej przewidywalnie, stał się jednym z czołowych tematów dyskusji. Pomijając kwestię tego, czy same zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa były rozpatrywane merytorycznie, czy populistycznie, warto dostrzec, że

Read more

Sojusze polityczne a przeciwdziałanie międzynarodowej agresji

Zjawisko zyskiwania politycznych sprzymierzeńców jest taktyką obieraną niemal od zarania świata. Międzynarodowe umowy współdziałania, oparte na chęci osiągnięcia konkretnych celów, były zawierane już w średniowieczu, choć wtedy były wówczas inaczej nazywane, przypieczętowywane i inaczej chroniono ich nienaruszalności. Sama idea nie …

Read more

Wojna na terenie Kosowa

Na terenie byłych republik Jugosławii doszło do wielu bardzo poważnych starć i wojen. Zanim dawna Jugosławia zmieniła swoje oblicze i podzieliła się na szereg odrębnych państw, wylano morze krwi, a nienawiść podzieliła dawnych sąsiadów. Podobnie było w Kosowie. Kosowo to

Read more

Różnice etniczne i religijne w Sudanie

Afryka jest kontynentem, który ma przed sobą niebywałe perspektywy rozwoju. Niestety, na razie jest to miejsce, gdzie panuje bieda, głód, trwają bratobójcze wojny, złoża cennych surowców są eksploatowane przez tych, którzy nie mają do nich żadnych praw, oprócz przewagi siłowej.

Read more

Konflikt w Zatoce Perskiej

Druga wojna w Iraku miała być walką z terroryzmem. Obecnie mówi się, że ta druga wojna w Iraku była poważnym błędem. Przyczyniła się do zmiany międzynarodowej mapy politycznej, spowodowała eskalację terroryzmu w całej Europie, spowodowała powstanie Państwa Islamskiego. Dla Amerykanów

Read more

Powolny rozpad Jugosławii

To nie mogło się udać w demokratycznych czasach. Tak można powiedzieć o pewnego rodzaju eksperymencie jakim było utworzenie Jugosławii. W jednym państwie skupiały się tak różne grupy interesu, połączono tak różne żywioły narodowe, że przez cały czas Jugosławia pozostawała w

Read more