Wojsko

Jak wygląda struktura polskiej armii?

Racją bytu każdych sił zbrojnych jest ich zdolność do prowadzenia takich czynnych działań wojennych, które pozwoliłyby na skuteczne i sprawne działanie, realizujące polityczny interes państwa oraz potrafiące zapewnić bezpieczeństwo jego obywatelom. Istotne jest więc stworzenie tak zorganizowanych, wyszkolonych i wyposażonych oddziałów wojskowych, by miały one jak najlepsze możliwości do wykonania tych zasadniczych dla kraju, ważnych zadań. Ponieważ działania zbrojne mogą odbywać się w różnych warunkach, z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętów, a także przy pośrednictwie rozmaitych żywiołów, każde wojsko posiada zróżnicowane siły lądowe oraz morskie i powietrzne.

Jak jest zorganizowana polska armia?

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej to zasadniczy element polityki obronnej i bezpieczeństwa kraju. Ich przeznaczeniem jest bronienie państwa polskiego przed obcą agresją zbrojną, wspieranie działań mających na celu unormowanie jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej na terenie państwa. Sojusze i porozumienia międzynarodowe obligują Wojsko Polskie także do angażowania się w akcje zbrojne, zorientowane na bronienie interesów, jakie łączą Polskę z jej politycznymi sojusznikami. Najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę polskich sił zbrojnych tworzą Wojska Lądowe, liczące obecnie około 47 tysięcy żołnierzy. Siły Powietrzne to 16,5 tysięcy wyszkolonych lotników, a w Marynarce Wojennej służy około 7,6 tysiąca wojskowych. Te proporcje liczbowe odnoszą się oczywiście w głównej mierze do warunków geograficznych, w jakich jest usytuowana Polska i odpowiadają potrzebom, jakie miałoby zagrożone państwo. Najmniej liczną częścią narodowych sił zbrojnych są Wojska Specjalne, wlicza się tu także Żandarmeria Wojskowa – wyspecjalizowany organ ścigania.

Podział kolejnych sił zbrojnych

Aby wojsko działało sprawnie i skutecznie, każdy typ sił zbrojnych jest podzielony na pomniejsze dywizje, dysponujące innym rodzajem broni i wyspecjalizowane w innym sposobie działania. Wśród Wojsk Lądowych wyróżnia się zatem: wojska pancerne i zmechanizowane, aeromobilne, rakietowe i artylerii oraz obrony przeciwlotniczej. Zastępów sił lądowych dopełniają wojska inżynieryjne i chemiczne, logistyczne oraz skupiające się na problemach łączności. Struktura ta odpowiada wymogom, jakie narzuca swoim państwom członkowskim NATO. Siły powietrzne i morskie dysponują różnego rodzaju maszynami, co pozwala zróżnicować zakres podejmowanych przez nie działań. Podziwianie reprezentacyjnego sprzętu umożliwia uroczysta parada, organizowana w Dniu Święta Wojska Polskiego, czyli 15 sierpnia.

Dodaj komentarz