Chaos w imię religii

Choć większość głównych systemów religijnych bazuje na zasadach poszanowania godności człowieka, wykazywania zrozumienia, miłosierdzia i pokuty, to jednak wyzwanie wiary może przyjmować zupełnie inne oblicze. Dowodem tego jest nasilający się, zwłaszcza w ostatnich latach terroryzm religijny. Miesza się on …

Read more

Terror na skalę międzynarodową

Terroryzm obejmuje działania znane ludziom od wieków, a zapewne jego korzeni można szukać jeszcze wcześniej w starożytności. Od zawsze jest on związany z walką o wpływy, głównie polityczne. Państwa i grupy walczyły o większe wpływy praktycznie w momencie swojego powstawania, …

Read more

Terror wśród władzy

Terroryzm istniał na długo przed pojawieniem się pierwszych sformalizowanych struktur państwowych. Można uznać, że towarzyszy ludzkości praktycznie od początku jej istnienia. Ludzie bowiem zawsze mieli odmienne cele, wdawali się w konflikty i używali przemocy w celu zrealizowania własnych zamiarów i …

Read more

Gdy cały świat drży

Terroryzm staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata. Zdaniem niektórych jego eskalacja może doprowadzić do kryzysu ogólnie przyjętych wartości oraz wielkich zmian w stosunkach międzynarodowych. Terroryzm na świecie od dawna jest wyzwaniem dla przywódców wielkich mocarstw w pierwszej kolejności, ponieważ …

Read more

Jeden z najpoważniejszych problemów

Świat dwudziestego pierwszego wieku z pewnością nie jest spokojnym miejscem. Ludzie zmagają się z licznymi chorobami, spośród których wiele jest następstwem zmian cywilizacyjnych. Do tego dochodzą zmiany klimatyczne, odczuwane coraz bardziej w różnych zakątkach kuli ziemskiej. Tempo życia i niemal …

Read more