Ministerstwo obrony

Jak wygląda system bezpieczeństwa międzynarodowego?

Mówi się, że historia jest nauczycielką życia. Wydaje się, że po kolejnych wojnach ludzkość czegoś się nauczyła. Tymczasem mija kilka spokojnych lat i ponownie narastają problemy, które mogą spowodować poważne konflikty zbrojne. Poszczególne państwa co prawda usiłują zbudować system bezpieczeństwa międzynarodowego, ale nie zawsze spełnia on swoje zadania w takim zakresie, jak byśmy sobie tego życzyli. Dawniej wiele państw budowały swoje systemy obrony samodzielnie. Przeznaczały spore środki na budowę armii. W dzisiejszych czasach taki system nie zdaje egzaminu. Nawet najbardziej bogate państwa nie są sobie w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa, stąd potrzeba budowy różnorodnych sojuszy. Są to sojusze regionalne i uniwersalne. Po zakończeniu drugiej wojny światowej istniała naturalna potrzeba, by powołać organizację odpowiedzialną za pokój światowy. Tą organizacją stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jej poprzedniczką była Liga Narodów, ale niestety nie zapobiegła ona koszmarowi drugiej wojny światowej. ONZ stara się światowy pokój zapewnić. Organem ONZ, który jest odpowiedzialny za utrzymanie pokoju na całym świecie jest Rada Bezpieczeństwa, której podstawowym zadaniem jest rozpatrywanie i łagodzenie sporów między państwami. Rada Bezpieczeństwa dysponuje różnymi środkami, by owe bezpieczeństwo zapewnić. Do podjęcia szerokich działań uprawnia Radę specjalny dokument zwany „Kartą Narodów Zjednoczonych”. Wszystkie państwa, które są członkami ONZ, muszą podporządkować swoje siły zbrojne decyzjom Rady Bezpieczeństwa, gdyby nastąpiła taka potrzeba. I rzeczywiście siły zbrojne pod auspicjami ONZ, nazywane „błękitnymi beretami” w wielu takich misjach stabilizujących uczestniczyły. Nie zawsze działania ONZ w zakresie utrzymania pokoju były postrzegane pozytywnie. Z tego też powodu dużą wagę przywiązuje się do funkcjonowania NATO. Państwa w nim zrzeszone obiecały sobie wzajemną pomoc w przypadku zagrożenia militarnego jakiegokolwiek państwa będącego w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego. Największą rolę w Pakcie odgrywają Stany Zjednoczone, ze względu na potęgę militarną i technologiczną. Siły militarne Paktu są przygotowane do błyskawicznego reagowania na ewentualne konflikty militarne. Pokazem skuteczności NATO była pierwsza wojna z Irakiem, czyli wyzwolenie Kuwejtu spod okupowania przez Irak. Ostatnio wojska NATO brały udział w konflikcie afgańskim. Polska jest również członkiem NATO, co zobowiązuje nas do brania udziału w różnorodnych misjach, ale jednocześnie daje gwarancję bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz