Wojsko

Zadania sił powietrznych

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej dzielą się na kilka podstawowych typów. Wszystkie z nich odpowiadają za ważne dla obronności kraju zadania. Każdy typ sił zbrojnych posiada jednak nieco inne kompetencje, wyposażenie oraz wyspecjalizowanie. Jednym z tych typów są siły powietrzne. Siły tego typu zostały utworzone na podstawie wielu regulacji prawnych zawartych w prawie polskim, m. in. Konstytucji RP oraz niższych aktach normatywnych.

Podstawowym zadaniem sił powietrznych jest prowadzenie zadań wojskowych w powietrzu, które mają na celu uzyskanie przewagi w prowadzonej walce oraz wsparcie innych oddziałów wojsk sił zbrojnych. Siły powietrzne składają się obecnie z trzech typów wojsk, a mianowicie z Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych.

Siły powietrzne prowadzą wiele działań, które mają wywołać różne skutki. Zawsze zmierzają one jednak do utrzymania stanu pokoju oraz wprowadzenia pokoju w czasie prowadzonych walk. W swoich działaniach skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie przestrzeni powietrznej. Odpowiadają za walkę z przeciwnikiem w powietrzu oraz w obszarze lądowym oraz wodnym. Wszystkie zadania sił powietrznych prowadzone są jednak w przestrzeni powietrznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do szczególnych działań w lotnictwie.

Zadania jakie prowadzone są przez siły powietrzne nie skupiają się jedynie na bezpośredniej, otwartej walce z wrogiem. Oddziały sił powietrznych stanowią również świetny środek transportu. Dają ogromne szanse w zminimalizowaniu czasu transportu, dostępnie do odległych zajętych przez wroga terenów oraz pozwalają na bezpieczny transport niemal wszystkiego. Za pomocą lotnictwa bardzo szybko można przetransportować w bezpieczny sposób dużą ilość sprzętu wojskowego, uzbrojenia oraz inne niezbędne do przetrwania rzeczy. Siły powietrzne stanowią również sprawdzony i efektywny środek transportu żołnierzy. Rozwiązanie takie pozwala na przetransportowanie wielu oddziałów wojsk w miejsca trudno dostępnym dla innych środków transportu. Lotnictwo jest coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko w czasie wojny, ale również w czasach kryzysów oraz pokoju.

Współcześnie działające na terenie naszego państwa siły powietrzne działają głównie z wykorzystaniem specjalistycznego, wojskowego sprzętu lotniczego. Najistotniejszym elementem wyposażenia takich oddziałów wojsk są oczywiście samoloty i śmigłowce wyposażone w urządzenia da zadań bojowych.

Wszystkie krajowe siły powietrzne zgrupowane są w różnego typu brygady specjalne. Najważniejszymi brygadami w zakresie lotnictwa są następujące brygady: lotnictwo taktyczne, lotnictwo transportowe oraz ośrodki szkoleniowe lotnictwa. Poszczególne brygady odróżniają się nieco zakresem wykonywanych zadań oraz dysponowanym sprzętem lotniczym.

Siły powietrzne odgrywają obecnie bardzo istotną rolę w zabezpieczeniu bezpieczeństwa państwa. Nowoczesne metody walki i obrony skupiają się obecnie w dużej mierze na walce powietrznej, która daje lepsze efekty niż walka na lądzie. Dlatego też tak bardzo ważny jest rozwój wojsk lotniczych.

Dodaj komentarz