Wojsko

Marynarka wojenna i jej zadania

Siły Zbrojne naszego państwa prowadzą działania na wielu płaszczyznach. Wszystkie te działania są jednak bardzo istotne dla naszego narodu nie tylko podczas stanu zagrożenia wojną, ale również w czasie pokoju. Określone zadania skierowane są jednak na poszczególne jednostki sił zbrojnych, które charakteryzują się innymi metodami walki oraz zakresem obszaru na jaki mogą oddziaływać. Jednym z najważniejszych typów Sił Zbrojnych RP jest Marynarka Wojenna.

Obszar działania marynarki wojennej skupia się przede wszystkich na obszarach wodnych, a w szczególności na Morzu Bałtyckim w zakresie jaki przynależy do terytorium naszego państwa. Umowy międzynarodowe określają dokładnie jakie zadania marynarka wojenna może wykonywać na obszarze morskim. Wyznaczona linia morza dokładnie określa zakres terytorialny oddziaływania marynarki wojennej.

Marynarka Wojenna prowadzi swoje zadania głównie za pomocą flotylli okrętów, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz innych jednostek wspierających i zabezpieczających oraz z wykorzystaniem ośrodków szkolących.

Polska Marynarka Wojenna prowadzi wiele zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa lub przywrócenia stanu pokoju w razie sytuacji kryzysowych lub wojennych. W ramach swoich zadań na morzu marynarka wojenna ma na celu prowadzenie działań chroniących polskie interesy w strefie ekonomicznej terytorium morza. Istotna jest tutaj również współpraca z Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Marynarka wojenna gwarantuje bezpieczeństwo żeglugi morskiej w terenie podległym ich działaniom. Ważnym elementem zadań marynarki jest ochrona ekologiczna polskich obszarów morskich. Prowadzenie działań z zakresu obronności nakazuje również współpracę jaką marynarka wojenna powinna prowadzić z zagranicznymi jednostkami działającymi w zakresie sił morskich.

Marynarka wojenna prowadzi wiele zadań mających na celu zwalczenie terroryzmu, prowadzenie działań pokojowych w współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Oddziały marynarki wojennej poza swoimi zadaniami prowadzonymi w czasie pokoju i na rzecz utrzymania pokoju zawsze muszą utrzymywać stan gotowości do podjęcia walki. Powiązane z tym tematem są również prowadzone liczne działania szkolące, które mają na celu przygotowanie wojska morskiego do prowadzenia różnego rodzaju zadań.

W przypadku prowadzenia działań wojennych marynarka wojenna musi gwarantować bezpieczeństwo państwu od strony morskiej.

Wszelkie działania marynarki wojennej powinny być zgodne z ogólnym kierunkiem polityki państwowej oraz kierunkiem działań wszystkich typów sił zbrojnych.

Oddziały marynarki wojennej prowadzą swoje zadania głównie na terenie morskim. W związku z tym wyposażenie technicznego skupia się przede wszystkim na statkach, okrętach wojskowych albo podwodnych, które umożliwiają prowadzenie walki na wodzie oraz pod wodą. Marynarka wojenna jest nieco specyficznym typem narodowych sił zbrojnych naszego państwa, ponieważ swoim zasięgiem obejmuje jedynie obszary Morza Bałtyckiego należącego do obszaru naszego państwa.

Dodaj komentarz