Terroryzm

Gdy cały świat drży

Terroryzm staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata. Zdaniem niektórych jego eskalacja może doprowadzić do kryzysu ogólnie przyjętych wartości oraz wielkich zmian w stosunkach międzynarodowych. Terroryzm na świecie od dawna jest wyzwaniem dla przywódców wielkich mocarstw w pierwszej kolejności, ponieważ to oni mają środki do skutecznego jego zwalczania. Powoli jednak staje się on również problemem także mniejszych krajów, które funkcjonują w strukturach międzynarodowych i w związku z tym mają określone obowiązki. Terroryzm na świecie wpływa na sprawy polityczne, gospodarcze, ale także społeczne. Widać to dobrze chociażby na przykładzie nasilającego się problemu uchodźców z Afryki oraz Azji. Coraz liczniej pojawiają się oni w Europie. A im jest ich więcej, tym silniejsza wydaje się ogólnospołeczna niechęć do nich wśród obywateli państw europejskich. Dodatkowo problem pogarsza terroryzm na świecie, a więc zamachy w różnych częściach globu. Strach przed obcymi jest coraz większy, co skłania ludzi do zamykania się na przybyszy i zakazywania im wstępu do swojego kraju, miasta czy dzielnicy. Terroryzm opiera się na strachu. Samo pochodzenie tego słowa wywodzi się właśnie z obawy, drżenia, a nawet przerażenia. Każda jego odmiana nastawiona jest po pierwsze na zastraszanie, sianie grozy wśród konkretnej grupy osób, a następnie na osiągniecie w ten sposób określonego celu. Jest nim na ogół podporządkowanie sobie ludzi. Także terroryzm na świecie jest z tym związany. Służy sianiu paniki i paraliżowi, aby zapanować nad wybraną grupą ludzi. Jeżeli będą przerażeni, zapewne nie podejmą próby obalenia nowych rządów czy przeciwstawienia się władzy. Co ciekawe terroryzm na świecie nie opiera się na bezpośrednim ataku na ludzi, którzy mogą pomóc osiągnąć cel. Jego ofiarami padają najczęściej zwykli ludzie, a atak na nich musi zwrócić uwagę przedstawicieli mediów oraz członków społeczeństwa. Ich strach przełoży się na działania rządzących, którzy ulegając żądaniom, sami okażą swoją słabość. Czasami terroryzm na świecie przybiera jedynie formę groźby zastosowania przemocy. I wcale nie jest przez to mniej skuteczny. Problemem związanym z tym zagadnieniem pozostaje natomiast brak jednoznacznych kryteriów, które pozwoliłyby ocenić, co jest terroryzmem, a co nim nie jest. Póki co terroryzm na świecie jest definiowany raczej ogólnie. Wskazywane są pewne jego cechy, dzięki którym można określić pewne ramy. Niestety do ich ujednolicenia jest jeszcze daleko. Z uwagi na fakt, że działania terrorystów przybierają na sile, a sam terroryzm staje się problemem na skalę światową, takie regulacje powinny w pewnym momencie zostać określone. Niestety terroryzm na świecie pozostaje pojęciem wieloaspektowym i nie zawsze przez wszystkich uważany jest za działanie zupełnie niekorzystne. Oficjalnie się go zwalcza, ale takie zagadnienia często mają jeszcze kolejne dno. Terroryzm przez opinię publiczną w jednym miejscu może być uznawany za zbrodnię, ale dla innych może oznaczać działania przynajmniej do pewnego stopnia uzasadnione.

Dodaj komentarz