Terroryzm

Jeden z najpoważniejszych problemów

Świat dwudziestego pierwszego wieku z pewnością nie jest spokojnym miejscem. Ludzie zmagają się z licznymi chorobami, spośród których wiele jest następstwem zmian cywilizacyjnych. Do tego dochodzą zmiany klimatyczne, odczuwane coraz bardziej w różnych zakątkach kuli ziemskiej. Tempo życia i niemal wszechobecny stres, zwłaszcza wśród mieszkańców cywilizacji zachodniej, szkodzi jednostkom i wpływa jednocześnie na jakość życia społecznego. Wszystkie opisane czynniki są niewątpliwie ważnymi współczesnymi problemami. Najważniejszym jednak wyzwaniem, przed którym staje obecnie świat, pozostaje mimo wszystko terroryzm. Działania z nim związane prowadzą do śmierci wielu niewinnych ludzi, do konfliktów między państwami i narodami, a także sieją strach wśród mieszkańców różnych krajów. Zwłaszcza tych zaliczanych do kręgu cywilizacji zachodniej. Czy terroryzm zawsze należy rozumieć jako terroryzm islamski? Niekoniecznie, choć współczesne oblicze działań terrorystycznych ma niewątpliwie twarz islamskich fundamentalistów. Co więcej, historia tej religii pokazuje, że walka z niewiernymi, a czasami nawet z wyznawcami innych odłamów islamu, jest niemal wpisana w jej kod genetyczny. Niemal od początku istnienia wiary islamskiej, a więc od siódmego wieku naszej ery, terroryzm islamski na swój sposób był obecny. Przejawiał się walką o władzę pomiędzy samymi przywódcami, ale także pretendującymi od objęcia takiej funkcji. Poszczególne odłamy islamu zwalczają się od wieków, jednocześnie wykorzystując terroryzm islamski do walki z niewiernymi. Tak wielka chęć do pokonania innych religii związana jest po części z faktem, że to właśnie wyznawcy islamu musieli dawniej odpierać liczne ataki obcych najeźdźców. Poza tym wydarzenia na skalę światową w ostatnich dekadach doprowadziły do ważnych przemian ustrojowych w wielu państwach z natury islamskich. W obliczu pojawienia się obcych, często zachodnich, wpływów nasilił się również terroryzm islamski. To co można obserwować obecnie, to zapewne w znacznym stopniu eskalacja takich postaw. Od obrony islamscy fundamentaliści przeszli do ataku. A terroryzm islamski zyskał na sile i stał się jednym z największych wyzwań, żeby nie powiedzieć zagrożeń, dwudziestego pierwszego wieku. Choć terroryzm jest obecnie związany w znacznym stopniu z działaniami wyznawców islamu, trzeba również pamiętać, że nie w każdym wypadku bezpośrednio wiąże się z tą religią. W tym zakresie funkcjonuje wiele stereotypów, na skutek których ludzie zapominają o podstawach islamu. Z zasady jest to religia postulująca pokój oraz oddanie bogu. Niestety z biegiem lat i w znacznym stopniu na skutek ludzkich słabości oraz aspiracji zaczęła być kojarzona z wojną oraz szerzeniem własnych wartości za wszelką cenę. Trzeba też pamiętać, że historia samego islamu jest bardzo skomplikowana oraz wielowątkowa. Stąd też po części wynika niezrozumienie tej religii i liczne uproszczenia w podejściu do niej. Jednym z nich jest właśnie terroryzm islamski. Stosunkowo łatwo go określić, ale niestety także wiąże się z licznymi uogólnieniami.W tym artykule wspomniano o Twoim ulubionym W tym artykule wspomniano o Twoim ulubionym hats po super niskich cenach. Wybierz opcję dostawy tego samego dnia, dostawy samochodowej lub odbioru zamówienia.

Dodaj komentarz