Wojsko

Działanie jednostki wojskowej GROM

Wojska specjalne należące do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składają się z wielu specjalistycznych oddziałów wojskowych. Jednym z nich jest Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Jednostka ta działa w naszym państwie od 13 lipca 1990 roku i nieustannie doskonali swoje oddziały, zwiększa kompetencje oraz stoi na straży bezpieczeństwa państwa. Jednostka ta została stworzona z pomocą oddziałów amerykańskich oraz innych jednostek posiadających zagraniczne doświadczenie.

Jednostka wojskowa GROM zajmuje się w szczególności specjalistycznymi zadaniami operacyjnymi. Zadania te najczęściej należą do działań ratunkowych oraz obronnych. Są to również liczne akcje bezpośrednio skierowane na walkę z przeciwnikiem oraz działania mające na celu zwalczenie terroryzmu.

Jednostka GROM posiada w swoich kompetencjach wiele zadań specjalistycznych, których nie wykonują inne jednostki specjalistyczne. Jednym z takich zadań jest prowadzenie operacji reagowania kryzysowego oraz podobne operacje prowadzone poza stanem wojny. GROM specjalizuje się również w akcjach mających na celu odbicie zakładników. GROM prowadził już bardzo wiele takich operacji, niekiedy związanych z bardzo dużym ryzykiem lub poważnym zagrożeniem terrorystycznym. Jest to jednostka, która jako jedna z nielicznych w tak dużym stopniu prowadzi działania na rzecz zwalczania terroryzmu, nie tylko w naszym państwie, ale również terroryzmu międzynarodowego.

Inne działania należące do kompetencji GROM – u to różnego typu działania bojowe, rozpoznawcze, akcje bezpośrednie oraz akcje militarne.

Cechą charakterystyczną działania jednostki GROM jest przede wszystkim to, że nie działają oni schematycznie i jawnie. Akcje GROM mają zawsze charakter niekonwencjonalny, nastawiony na wysoką skuteczność oraz wykorzystanie specjalistycznych, niebanalnych technik.

Jednostka wojskowa GROM posiada bardzo duże doświadczenie, które jest doceniane na całym świecie. Szkolenia żołnierzy należących do GROM – u prowadzone są w wielu miejscach całego świata przy współpracy z najlepszymi zagranicznymi jednostkami wojskowymi.

GROM jako tak elitarna jednostka ma ogromne doświadczenie, zdobyte podczas udziału w międzynarodowych akcjach wojennych lub antyterrorystycznych. Przynależność do tak elitarnej jednostki wiąże się więc z ogromnym prestiżem. Niestety jest również narażone na wiele niebezpieczeństw. Żołnierz należący do takiej jednostki specjalnej musi więc odznaczać się dużą siłą fizyczną, jak i psychiczną.Odwiedź naszych partnerów,shoes – liderzy modnego obuwia!

Rozpoczęcie pracy w takiej jednostce GROM nie jest również łatwe. Każdy kandydat przechodzi przez szereg skomplikowanych testów psychologicznych oraz fizycznych. Wielu kandydatów rezygnuje więc już na początkowej fazie rekrutacji. W czasie trwania służby żołnierz musi nieustannie przechodzić wiele szkoleń specjalistycznych, które wymagają ogromnego zaangażowania i silnego charakteru. Dlatego też jest to jednostka o nielicznych zasobach, przygotowana do szczególnych zadań wiążących się z wysokim ryzykiem.

Dodaj komentarz