Ministerstwo obrony

Zabezpieczenie granic kraju

We współczesnej historii Polski otwarcie granic z innymi państwami Unii Europejskiej było bardzo ważnym wydarzeniem. Umożliwiło to powstanie sklepów takich jak ten z asortymentem z całej Europy. W przypadku prawie wszystkich krajów Unii obowiązuje traktat z Schengen, który otwiera granice i zapewnia każdemu obywatelowi Unii Europejskiej prawo do swobodnego przekraczania tychże granic. W efekcie zniesienia kontroli na samych granicach nie ustała oczywiście kontrola jako taka – wciąż możliwe są inspekcje i kontrole według dotychczasowych zasad, a celnicy chociażby mają prawo zatrzymać pojazd nie tylko na granicy, ale na obszarze całego kraju. Jest to więc utrudnienie przede wszystkim dla tych, którzy prowadzą działalność transportową lub nielegalną i próbują w jakiś sposób łamać przepisy dotyczące importu czy eksportu oraz ceł. Celnicy od zawsze byli rozliczani przede wszystkim z tego, w jaki sposób zabezpieczają ekonomię i gospodarkę – walcząc z nielegalnym przemytem i szukając kontrabandy.

Dzisiaj zadania związane z zabezpieczeniem granic wewnętrznych Unii Europejskiej są o wiele trudniejsze do zrealizowania, ponieważ zmartwieniem nie jest już tylko i wyłącznie nielegalne przemycanie dóbr. Problemem na masową skalę stały się przede wszystkim próby wtargnięcia uchodźców na tereny republik europejskich i to w sposób kompletnie nieskoordynowany i chaotyczny, uniemożliwiający europejskim władzom jakiekolwiek zareagowanie, ewidencjonowanie ruchu tych tysięcy imigrantów, czy ich odpowiednie przyjęcie. Kwestie bezpieczeństwa granicznego stają się coraz poważniejsze i nie brakuje krajów, które idąc tropem Węgier, chcą na jakiś czas zamknąć granicę, postawić wzdłuż niej odpowiednie zasieki i nawet zlecić wojsku ich pilnowanie. Przynajmniej do czasu osłabnięcia tzw. kryzysu migracyjnego, może to być w opinii wielu rządów europejskich, jedyne racjonalne wyjście z sytuacji, choć niewątpliwie jest to także krok wstecz w stosunku do tradycji wspólnoty europejskiej.

Dodaj komentarz