Ministerstwo obrony

Wzrost wydatków budżetowych

Ostatnie lata upłynęły praktycznie w całej Unii Europejskiej oraz strukturach NATO, na sprawdzaniu i analizowaniu najróżniejszych metod i procedur działania oraz postępowania na wypadek różnych scenariuszy. Tak ogromne i międzynarodowe organizacje, składające się z członków o różnych interesach, dyplomacji i możliwościach finansowych, praktycznie zawsze mają problem z szybkim podejmowaniem trudnych decyzji, więc przygotowanie jasnych regulaminów i procedur postępowania, także w kwestiach wojskowych – ma kolosalne znaczenie dla stabilności całego organizmu. Jak pokazały rozliczna analizy sprawności zarządzania wspólnotowymi systemami bezpieczeństwa, szybkie i skuteczne zmobilizowanie wszystkich żołnierzy z różnych jednostek, by byli zdolni do natychmiastowego działania na wypadek zagrożenia hybrydowego, jest w obecnych warunkach prawie niemożliwe. Samo zwiększenie wydatków budżetowych na krajową armię nie wystarczy, aby ta była sprawnie zarządzana i posiadała zdolność do samodzielnego stawiania oporu przed agresją z zewnątrz.

Dodaj komentarz