Ministerstwo obrony

Dbanie o bezpieczeństwo państwa

Głównymi zadaniami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, stawianymi mu przez samą Konstytucję RP, jest bez wątpienia przewodzenie siłami zbrojnymi. Oczywiście Prezydent sam z siebie nie jest w stanie decydować chociażby o poziomie finansowania wojsk z budżetu państwa, ale może bardzo skutecznie wpływać na rząd, aby ten w jego imieniu wprowadzał określone zmiany. Ostatnie lata udowodniły wszystkim wyborcom bez wyjątku, że odpowiednie troszczenie się o stan bezpieczeństwa państwa w ogóle nie jest wymyśloną czy urojoną potrzebą. Niestety rosyjskiej zapędy imperialne oznaczają nie tylko dla samej Ukrainy konieczność stworzenia jakiegoś planu działania. Także Polska i inne kraje wschodniej Europy, mogą czuć się zagrożone ze strony Rosji i oczekiwania tych krajów, że Unia oraz NATO rozwiążą problem ich bezpieczeństwa, są zupełnie złudne.

W efekcie więc w ostatniej polskiej kampanii prezydenckiej kwestie bezpieczeństwa były niesamowicie żywe i przyczyniły się do zwycięstwa jednego kandydata nad drugim. Polacy odczuwali potrzebę dokonania jakiejkolwiek zmiany – także w kwestiach bezpieczeństwa. Poruszano więc nie tylko kwestie unowocześniania wojska i odpowiedniego zarzadzania polską armią na wypadek rosyjskiej agresji. W dobie kampanii wyborczej coraz żywszy był już temat imigrantów i uchodźców, których nieprzerwana fala napływająca do Europy stanowi kolejne, bardzo trudne do rozwiązania wyzwanie logistyczne, prawne i organizacyjne. A przede wszystkim jest to kolejne pytanie o to, jak aktywnie zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne Europy.

Dodaj komentarz