Ministerstwo obrony

Obrońcy naszych granic

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych granic potrzebne są odpowiednie jednostki zdolne przeciwstawić się agresorowi. Za obronę terytorium Rzeczpospolitej odpowiedzialne jest Wojsko Polskie. Pod tą nazwą kryje się całokształt sił zbrojnych mających za zadanie ochronę naszych granic. A więc są to wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne itp. Ale określenie Wojsko Polskie ma szersze znaczenie.

Ciekawostką może być fakt, że określenie Wojsko Polskie ma szerokie znaczenie. Oznacza ono formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowane wojska Polaków na obszarach, które dawniej wchodziły w skład Rzeczpospolitej, oddziały Polskie nie wchodzące w skład państwa polskiego oraz jednostki zbrojne działające poza terytorium Polski.

Widzimy tutaj jak szerokie znaczenia ma Wojsko Polskie. Ale skupmy się teraz na jego zadaniu. A jest nim obrona kraju. A ponieważ Wojsko Polskie dzieli się na wojska lądowe, marynarkę wojenną, wojska specjalne i siły powietrzne może bronić naszego kraju na różnych poziomach. Siły powietrzna, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie chronić naszą przestrzeń powietrzną. Lotnictwo pełni ważną funkcję na współczesnym polu walki. Pozwala ona niszczyć z powietrza ważne cele na liniach wroga. W ten sposób może ono przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron konfliktu. W skład sił powietrznych Rzeczpospolitej wchodzą również wojska lotnicze, wojska radiotechniczne oraz wojska obrony przeciwlotniczej.

Ponieważ Wojsko Polskie, jak każda inna armia świata musi pełnić zadanie na lądzie, w jego skład wchodzą również wojska lądowe. W jego skład wchodzą wojska pancerne i zmechanizowane. To są jednostki służące do bezpośrednich działań na polu walki, one biorą na siebie główny ciężar uderzenia. W ich skład wchodzą : opancerzone wozy bojowe – ok. 1460, czołgi Leopard 2 – ok. 250, czołgi PT-91 – 232 i czołgi T-72. Kolejnym elementem wojsk lądowych są wojska aeromobilne. A co się kryje pod tą nietypową nazwą? Jednostki powietrznodesantowe, kawaleria powietrzna, lotnictwo wojsk lądowych itp. Mają one za zadanie wspierać ogniem jednostki działające na lądzie. Oprócz tego w skład wojsk lądowych wchodzą wojska rakietowe, artyleria, wojska obrony przeciwlotniczej, wojska inżynieryjne, chemiczne, rozpoznawcze, łączności i informatyki oraz wsparcia logistycznego.

W skład armii Rzeczpospolitej wchodzą również wojska specjalne. Są one stworzone do zadań innych niż inne wojska biorące udział w regularnej walce. Operują one poza liniami wroga niszcząc ważne elementy obrony, prowadzą działania przeciwko terrorystom i wykonują inne zadania. To nie są jednostki, które biorą udział w regularnych starciach, choć zdarzają się wyjątki.

Wojsko Polskie to złożona, rozbudowana i dobrze zorganizowana struktura. Jej zadaniem jest ochrona terytorium rzeczpospolitej. Bierze również udział w misjach zagranicznych. Warto wspomnieć o tym, że portal Global Firepower w roku 2015 umieścił naszą armię na 19 miejscu na świecie. A to najlepszy dowód na to, że jest ona potrzebna.

Dodaj komentarz