Ministerstwo obrony

Ważna osoba w ministerstwie

Aby możliwe było sprawne rządzenie Rzeczpospolitą potrzebny jest rząd oraz odpowiednia struktura administracyjna. Polsce potrzebne są ministerstwa, na których czele stoją odpowiedni ministrowie. A całością zarządza Prezes Rady Ministrów, czyli premier. Ale minister musi mieć osobę poprzez którą będzie w stanie realizować swoje zadania. W rzeczy samej. I jest nią sekretarz stanu.

Sekretarz stanu to ważna postać. Potocznie nazywa się go wiceministrem. I nie ma się czemu dziwić – w ministerstwie to on jest najwyższym rangą urzędnikiem. W niektórych sytuacjach zastępuje on ministra. Sekretarz stanu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Rzeczpospolitej. Ten ostatni powołuje sekretarza oraz podsekretarza stanu do pracy w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Ten sam prezydent jest również odpowiedzialny za ich odwołanie.

Minister realizuje swoje zadania poprzez właśnie sekretarza stanu oraz podsekretarzy. Do tego dochodzi jeszcze gabinet polityczny ministra itd. Minister ustala również zakres czynności sekretarza stanu.

Ale sekretarz stanu to nie jedyny zastępca ministra. Jest również podsekretarz stanu. A czym się różnią? Kolejnością w zastępowaniu ministra, a także różnych spraw. W niektórych krajach podsekretarz stanu to zastępca sekretarza stanu. Ale nie w Polsce. W Rzeczpospolitej jest on jakby drugim zastępcą ministra.

A w jaki sposób sekretarz stanu jest w ogóle wybierany? Wszystko odbywa się na wniosek ministra. Ale choć do powołania sekretarza potrzebny jest stosowny wniosek, do jego odwołania nie jest on potrzebny. Sekretarz stanu może również na własne życzenie zrezygnować z pełnionej przez niego funkcji. Składają oni wtedy dymisję. A za jej przyjęcie lub nie odpowiedzialna jest Rada Ministrów.

Sekretarz stanu, jak również podsekretarz stanu są tytułowani ministrami. Co ciekawsze są tak tytułowani nawet wtedy, kiedy przestaną sprawować swoje funkcje. Jest to grzecznościowe określenie mające na celu podwyższenie ich godności. Tak więc choć oni w rzeczywistości zastępują ministra, są tytułowani tak jak on. Ma to swoje uzasadnienie.

Warto wspomnieć o tym, że w innych krajach sekretarz stanu pełni inną funkcję niż w Rzeczpospolitej. W Stanach Zjednoczonych sekretarz stanu jest odpowiednikiem europejskiego ministra spraw zagranicznych. Z kolei w Wielkiej Brytanii jest to druga osoba po premierze. W Watykanie sekretarz stanu łączy dwie funkcje – premiera i ministra spraw zagranicznych. We Francji i w Niemczech pełni on funkcję wiceministra. Jak więc widać funkcja ta jest znana i stosowana w innych państwach. Ale osoba ją sprawujące pełni odmienne funkcje.

Jak więc widzimy sekretarz stanu to ważna, choć często niewidoczna postać. O ile ministrów raczej kojarzymy, o tyle sekretarzy stanu niekoniecznie. A już podsekretarzy – ich znają tylko ci, którzy się interesują polityką. Pomimo tego jest to ważna postać, bardzo pomocna. Bez niego ministrowie mieliby utrudnione zadanie, a zarządzanie ministerstwem to odpowiedzialna funkcja.

Dodaj komentarz