Ministerstwo obrony

Wydział infrastruktury w ministerstwie

Ministerstwo Obrony Narodowej to bardzo ważny resort. W końcu to ono zajmuje się sprawami dotyczącymi naszej armii. A armia jest niezbędna do ochrony terytorium naszego państwa. Na czele MON stoi Minister Obrony. Wykonuje on swoje zadania z pomocą sekretarza i podsekretarza stanu. Aby jednak ministerstwo mogło sprawnie funkcjonować musi posiadać komórki odpowiedzialne za zarządzanie poszczególnymi funkcjami. W istocie – ministerstwo podzielone jest na liczne departamenty. Skupmy się na jednym z nich, a chodzi tutaj o departament infrastruktury mon.

W skład armii wchodzą również liczne nieruchomości. Ktoś musi nimi zarządzać – kupować, sprzedawać, dokonywać remontów, dokonywać przeglądu ich stanu, a także sporządzać dokumentacje dotyczącą całego zakresu nieruchomości. I tego rodzaju zadaniami zajmuje się właśnie departament infrastruktury mon.

Od czasu do czasu w nieruchomości należy inwestować. Jak można się łatwo domyśleć to departament infrastruktury mon jest odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami w zakresie budownictwa. Dotyczy to wykorzystania funduszy przeznaczonych na inwestycję, sposobu ich zagospodarowania, a także planowanie, opracowywanie analiz oraz realizację inwestycji budowlanych.

A jak już jesteśmy przy budowaniu to powiedzmy parę słów o lotnisku. A ściślej chodzi tutaj o kwestie rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego. To departament infrastruktury mon zajmuje się tymi kwestiami. Dotyczy to także wykorzystania już istniejących nieruchomości w tym celu.

Kolejna sprawa, jaką zajmuje się departament infrastruktury mon to zadania wynikające z „Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa”. To ten departament jest odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z koordynowania uczestnictwa w tym programie.

Jedna z funkcją, którą ma za zadanie sprawować departament infrastruktury mon jest kształtowanie polityki ekologicznej resortu oraz wszelkie zadania z tym związane. To departament infrastruktury mon opracowuje normy ekologiczne, a następnie sprawuje nadzór nad ich realizacją.

Oprócz powyższych departament infrastruktury mon realizuje zadania w zakresie ustalonym przez podsekretarza stanu. A podsekretarz stanu może wykonywać nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego oraz sprawować nadzór nad Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Na powyższych przykładach jasno widać, że departament infrastruktury mon, podobnie jak inne departamenty to sekcja, bez której ministerstwo nie mogłoby sprawnie wykonywać powierzonych mu zadać. Ktoś musi zajmować się zarządzaniem nieruchomościami i wszystkimi czynnościami związanymi z ich rozbudową, inwestycjami, nadzorem oraz pozostałymi czynnościami. Oprócz tego departament infrastruktury mon zajmuje się polityką ekologiczną resortu, realizacją zadań wynikających z naszego członkostwa w NATO oraz zadań w zakresie ustalonym przez podsekretarza stanu. Jak sama nazwa wskazuje departament ten zajmuje się sprawami infrastruktury. A tę armia polska, jak każda inna, posiada rozbudowaną.

Dodaj komentarz