Ministerstwo obrony

Odpowiedzialny za naszą obronność

Armia to bardzo ważny filar każdego państwa. To armia pozwala bronić terytorium kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi. Dzięki temu możliwy jest rozwój państwa, jak również jego obywateli. Aby móc wykonywać powierzoną jej misję – strzec ojczyzny, armia musi posiadać określoną hierarchię. Jest to korpus oficerski i podoficerski, podział na wojska lądowe, morskie, powietrzne i ewentualnie inne oraz całe zaplecze ekonomiczne i administracyjne. A na czele armii stoi minister obrony narodowej.

Minister obrony narodowej, którym obecnie jest Antoni Macierewicz, jak sama nazwa wskazuje kieruje urzędem administracji rządowej, jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest ono odpowiedzialne za realizację polityki bezpieczeństwa narodowego na różne sposoby. To do niego należy kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej oraz realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to również rozwoju sił zbrojnych.

Minister obrony narodowej to ważna postać. O armię należy dbać. Od czasu do czasu słyszymy w telewizji o konieczności modernizacji armii, a to się wiąże z zakupem sprzętu. To minister obrony narodowej w porozumieniu z innymi organami i przedstawicielami resortu zbrojeniowego i pozostałych podejmuje decyzje o modernizacji sił zbrojnych. Jest on również odpowiedzialny za wdrażanie i realizacje wszelkich strategii związanych z polityką bezpieczeństwa kraju.

Słyszymy również często o naszych zobowiązaniach wynikających z członkostwa w NATO. Nasze wojska są często wysyłane na misja zagraniczne. Tutaj również minister obrony narodowej odgrywa decydującą rolę. Oczywiście w porozumieniu z innymi organami. Ponadto minister obrony narodowej ma udział w zawieraniu umów międzynarodowych związanych z wysyłaniem naszych kontyngentów do innych krajów. Chodzi tutaj o różnego rodzaju misje wojskowe, akcje humanitarne i inne międzynarodowe akcje wojskowe.

Minister obrony narodowej nadzoruje również inne organy w zakresie realizacji zadań obronnych. Za obronność odpowiadają również inne organa. A należą do nich niektóre podmioty gospodarcze, samorządy, organy administracji państwowej, instytucje państwowe i inne organy.

Jak więc widać na powyższych przykładach minister obrony narodowej to bardzo ważna postać. Odpowiada on za realizację polityki bezpieczeństwa na terenie Rzeczpospolitej Polski. Armię należy modernizować, należy koordynować jej działaniami zarówno w trakcie wojny, jak również w trakcie pokoju. Jesteśmy w NATO. A więc od czasu do czasu musimy udzielić wsparcia innym krajom. Czasem również wysyłamy nasze wojsko na akcje humanitarne w innych krajach.

Samo ministerstwo obrony narodowej jest rozbudowane. Ale nie ma się czemu dziwić. Armia wymaga sporego zaplecza. Dlatego ministerstwo składa się z kilkunastu departamentów. Są one odpowiedzialne za administrację, budżet, kadry, transformacje, sprawy prawne, sprawy socjalne, ochronę informacji itd. Po to, aby móc sprawnie zarządzać siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej. I nad tym wszystkim czuwa minister obrony narodowej. Abyśmy mogli czuć się bezpiecznie we własnym kraju.

Dodaj komentarz