Ministerstwo obrony

Sekcja administracyjna obrony narodowej

Armia to jeden z najważniejszych filarów każdego państwa. To jego rolą jest zapewnienia bezpieczeństwa granic. Ale żeby móc wypełniać swoje zadanie musi być dobrze zarządzane. A ponieważ wojsko jest częścią państwa to państwo musi zapewnić odpowiednie struktury umożliwiająca sprawne zarządzanie armią. Potrzebne jest zatem ministerstwo obrony narodowej podzielone na mniejsze sekcje. A tymi sekcjami są departamenty. A wśród nich departament administracyjny – odpowiedzialny za całą część logistyczną.

Aby móc wypełniać swoje zadania i sprawnie się rozwijać wojsko musi mieć zaplecze finansowe i logistyczne. Odpowiada za to departament administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Właściwie to on jest odpowiedzialny za całokształt tychże operacji. To departament administracyjny zajmuje się księgowaniem operacji gospodarczych i składników majątku Ministerstwa. Sporządza również sprawozdania dotyczące dochodów oraz wydatków. Ministerstwo Obrony Narodowej ma różne wydatki związane z wypełnianiem swojej funkcji. Chodzi tutaj zarówno o projekty zbrojeniowe, utrzymanie armii oraz odpowiednie uposażenie pracowników zarówno Ministerstwa, jak również personelu wojskowego. Wynagrodzenia osobowe, świadczenia socjalne, pozostałe należności. Dotyczy to zarówno żołnierzy każdego szczebla, personelu pomocniczego, personelu administracyjnego i pozostałych pracowników. Za te czynności odpowiedzialny jest departament administracyjny.

Oprócz powyższych zadań departament administracyjny odpowiedzialny jest za zarządzanie nieruchomościami Ministerstwa Obrony Narodowej. Departament administracyjny zajmuje się również sprawami kadrowymi. Zarządzenia zasobami ludzkimi leży w gestii tego właśnie departamentu. Dotyczy to również organizacji zakwaterowania.

Kolejne zadanie, za które odpowiedzialny jest departament administracyjny to organizowanie i zabezpieczania funkcjonowania Stanowiska Kierowania Ministra Obrony Narodowej. Widać już na powyższych przykładach, że ten departament jest istotnym elementem w strukturze MON. To właśnie pracownicy tego departamentu są odpowiedzialni za całokształt polityki kadrowo-finansowej. W końcu wojsko i MON to rozbudowane struktury. Ktoś wykonuje pracę szeregowego żołnierza, ktoś sprawuje nadzór nad nieruchomościami, a jeszcze ktoś inny musi zarządzać całą strukturą.

Armia potrzebuje zaopatrzenia, logistyki oraz transportu. Należy dostarczać jednostkom wojskowym całe niezbędne wyposażenie i sprzęt. Armia również się przemieszcza. Jak się zapewne domyślacie zabezpieczeniem transportu również zajmuje się departament administracyjny. A jeśli mowa o sprzęcie – od czasu do czasu trzeba zakupić nowy sprzęt. I to zarówno ten wojskowy, jak również ten do wykonywania innych prac np. biurowych.

Jak więc widzimy na powyższych przykładach departament administracyjny to ważny element Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale to zrozumiałe. W tej wielkiej strukturze jaką jest armia ktoś musi zajmować się organizacją zaplecza i sprawami kadrowymi. Tak, aby armia mogła funkcjonować sprawnie.

Dodaj komentarz