Służby mundurowe – przyszłość

Służby mundurowe zmieniają swoje oblicze. Teraz szukają one takich osób do pracy, które są dobrze wykształcone, różnych specjalistów. Zresztą sama praca w służbach mundurowych może też być bardzo rozwijająca – różne kursy i szkolenia, dodatkowe kwalifikacje. Jeśli ktoś jest zaangażowany …

Read more

Służby mundurowe – praca

Dla wielu osób praca w służbach mundurowych to marzenie. Pomaganie innych, praca mająca sens, mająca też zawsze rację bytu. Ochrona innych, dbanie o bezpieczeństwo. W takiej pracy dobrze się sprawdzają osoby sumienne, zaangażowane, ale też potrafiące trzymać dystans i mające …

Read more

Praca w służbach mundurowych

Praca w służbach mundurowych jest wciąż ciekawą i interesującą dla wielu osp propozycją. Praca taka kojarzy się ze stabilnością i bezpieczeństwem, z przywilejami, pensją na czas, spokojem o zatrudnieniem, możliwszą awansu, jeśli ktoś sobie tego życzy i chce faktycznie się …

Read more

Wolność a bezpieczeństwo

Od czasu upadku PRL-u Rzeczpospolita Polska jest państwem demokratycznym, a swobody obywatelskie są dla nas wszystkich kwestią fundamentalną. Lecz nie we wszystkich krajach są one przestrzegane. Często tłumaczy się to potrzebą zwiększonego bezpieczeństwa. W istocie – kraje te często mają

Read more

Na wschód od nas

W związku z trwającym od pewnego czasu kryzysem na Ukrainie należy sobie postawić wiele pytań. Polska poparła chęć wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jednocześnie kierując ten kraj w stronę zachodu. To nie spodobało się władzom na Kremlu traktującym Ukrainę jako

Read more

Działanie na arenie międzynarodowej

Państwa pokroju Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin czy Turcji, nawet bez wielkich sojuszy są w stanie skutecznie funkcjonować na arenie międzynarodowej pod względami sił odstraszania i możliwości egzekwowania różnych postanowień na drodze zbrojnej agresji. Zresztą z wymienionych wojskowych mocarstw tak naprawdę

Read more

Spory polityczne a bezpieczeństwo

W dojrzałym społeczeństwie cieszącym się przywilejami liberalnej demokracji i otwartego obywatelskiego funkcjonowania, dyskutowanie nad nawet najpoważniejszymi zmianami dotyczącymi całego państwa, jest jak najbardziej na miejscu. Dopóki wszyscy są równo reprezentowani i korzyści jednych grup społecznych nie byłyby jawnym pogwałceniem innych

Read more