Terroryzm

Terror na skalę międzynarodową

Terroryzm obejmuje działania znane ludziom od wieków, a zapewne jego korzeni można szukać jeszcze wcześniej w starożytności. Od zawsze jest on związany z walką o wpływy, głównie polityczne. Państwa i grupy walczyły o większe wpływy praktycznie w momencie swojego powstawania, zatem już wówczas obecny był terroryzm międzynarodowy. Jednak dopiero osiągnięcia cywilizacyjne oraz technologiczne ostatnich kilku dekad umożliwiły organizacjom terrorystycznym działalność na tak dużą, międzynarodową skalę. Nie bez znaczenia pozostają w tym kontekście także wydarzenia historyczne poprzedniego wieku, które ukształtowały ład tak polityczny, jak również społeczny i ekonomiczny w niemal wszystkich zakątkach świata. Sam terroryzm przybiera również różne formy. Może być związany z walką pomiędzy grupami wewnątrz jednego państwa, ale także mieć postać ataków międzynarodowych. Często ich podłożem są wartości, a konkretnie mówiąc różnice kulturowe pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami. Terroryzm międzynarodowy może objawiać się działaniami na terenie jednego państwa. Zwłaszcza jeżeli jest ono wielokulturowe, a w konflikcie, wydawałoby się wewnętrznym, uczestniczą także odmienne grupy wpływu. Terroryzm międzynarodowy ma wiele cech, uznanych za te przypisane do działań terrorystycznych. Obejmuje zatem sianie chaosu, burzenie dotychczasowego porządku społecznego oraz politycznego. Jego celem jest wpływanie na władzę, często także próby jej obalenia. Ponadto terroryzm międzynarodowy opiera się na tworzeniu wrażenia, że żadne miejsce na świecie nie jest w pełni bezpieczne. Atakowani są przede wszystkim cywile, a w ostatnich miesiącach czy latach także turyści w państwach, których gospodarki w zasadniczym stopniu oparte są właśnie na tej branży. Coraz bardziej znaczącą rolę w planowaniu oraz przeprowadzaniu działań terrorystycznych odgrywają najnowocześniejsze technologie. To z ich użyciem rozwija się również terroryzm międzynarodowy. Co więcej, działania które on obejmuje, mogą przybierać coraz różniejsze formy i być realizowane w niemal każdym miejscu na świecie. Czy terroryzm międzynarodowy postrzegany jest stereotypowo? W pewnym stopniu tak, ponieważ zwłaszcza media kładą nacisk na działalność organizacji terrorystycznych, powołujących się na islam. Jednak nie każdy terrorysta jest muzułmaninem, tak jak nie za każdym aktem terroru muszą stać fundamentaliści islamscy. Terroryzm, także terroryzm międzynarodowy, nie musi mieć podłoża religijnego w ogóle. Choć trzeba przyznać, że w naturze ludzkości jest walka o własne wartości i tradycje, a zatem aspekty łączone z religią. Niebezpiecznym natomiast zjawiskiem jest łączenie się różnych grup terrorystycznych. Nawet te uznające zupełnie odmienne zasady mogą zacząć ze sobą współpracować. Tym samym terroryzm międzynarodowy przybiera nowe oblicze, staje się także mniej przewidywalny, a co za tym idzie groźniejszy. Działania terrorystyczne stanowią obecnie jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Zwłaszcza te o największym, międzynarodowym zasięgu.

Dodaj komentarz